Hoogeveen/de Wolden

Vlindertuin De Wolden

Vlindertuin De Wolden, 
Volkstuincomplex Westerveldseweg

7921 NB Zuidwolde
Vlinderommetje Zuidwolde

zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2022
zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus 2022

https://www.google.com/maps/place/Vlinderommetje/@52.6718851,6.4146452,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47c80f962ebbffff:0xd4a92b8cacb9ac2e!8m2!3d52.6714507!4d6.4192489

De Vlindertuin in Zuidwolde is aangelegd in 1998 als onderdeel van het grote project VLINDER-2000 en is bedoeld om inwoners van Zuidwolde en bezoekers van elders te informeren over de mogelijkheden om allerlei insecten, en vlinders in het bijzonder, naar je tuin te lokken en meer te leren over hun levenscyclus. Van verschillende soorten vlinders is de hele cyclus van ei tot vlinder in de tuin te volgen. In de loop van de tijd is gebleken dat de aanwezigheid van waardplanten (planten waar de rupsen van leven) en van luwte zeker zo belangrijk is als de aanwezigheid van nectarplanten. Een heel speciale dagvlindersoort is de zeldzame Sleedoornpage die al vanaf 1998 in Zuidwolde bekend is en die het zwaartepunt van aanwezigheid in de Vlindertuin heeft. Bordjes met namen laten eigenschappen van de plant zien en geven weer welke insecten bij die planten horen. De tuin is altijd vrij toegankelijk.

Het onderhoud van de Vlindertuin gebeurt door een groep vrijwilligers die eenmaal per maand op de eerste dinsdagmorgen van de maand van 9.00 uur tot 12.00 zich daarvoor inzet. Mensen met een groen hart, die daarvoor wat tijd hebben en het leuk vinden om mee te helpen, zijn hartelijk welkom. U hoeft niet per se veel van planten te weten en het is eerder andersom, van het werk leert u juist, niet alleen van planten maar ook van insecten en andere dieren. Wie mee wil doen kan zich opgeven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl  Ook wanneer u meer wilt weten kunt u via dit mailadres informatie krijgen.

Overzicht van wat natuurvereniging Zuidwolde doet vindt u op www.natuurverenigingzuidwolde.nl

De tuin is te bereiken op 2 manieren:

  1. Achter het huis Waardeel  4, via een schelpenpaadje rechts naast de woning loop je er recht naar toe.
  2. Bij de begraafplaats aan de Meppelerweg afslaan naar de aula en dan nog een klein stukje rechtdoor rijden. Daar begint een fiets- en wandelpad langs de rand van Zuidwolde en na ca 300 meter is de Vlindertuin rechts.