Hoogeveen/de Wolden

Cor Bras. Vaste planten in de praktijk.

11 april 2023
Herman Bavinkhuis, Stoekeplein 4, Hoogeveen let op betaald parkeren tot 21:00 uur.

Een kweker van vaste planten, voorheen kwekerij Ploeger.

Het werken in de tuin is het mooist als de planten zelf zorgen voor een mooie gesloten tuin, makkelijk bloeien, geen onkruid en geen ziektes. Dit alles natuurlijk zonder gif. Dit is mogelijk als we de planten op de goede plek zetten (zijn natuurlijke standplaats) en als we ook rekening houden met de functie van de planten. Als we dit allemaal goed voor elkaar hebben hoeven we bijna niks te doen in de tuin.

Tijdens de lezing hebben we voor de pauze het over de standplaats. Waar staat de plant van nature en hoe moeten we dit vertalen naar de tuin. Is het (zon)licht alleen van belang of is de grond belangrijker. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en met een tekening. Aan bod komen kreten als bosplanten, bosrandplanten, planten voor open ruimte maar ook oeverplanten/wadiplanten en rotsplanten.
Na de pauze gaan we de planten indelen in 3 hoofdgroepen.  Tijdens dit stukje gaan we het hebben over langlevende vaste planten en kortlevende vaste planten, wat zijn de verschillen en waarom moeten we ze beide in de tuin hebben. Ook kijken we naar de planten die tegenwoordig “duurzame” planten worden genoemd..