Hoogeveen/de Wolden

Avond ingevuld door de leden voor de leden.

18 januari 2023 om 19:45 Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4, Hoogeveen

Een paar jaar geleden hebben we voor het eerst een foto en filmavond gehouden, georganiseerd door onze eigen leden. Dat was een groot succes.
Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Prachtige natuur foto’s van gemaakte reizen en wandelingen. Veel inspirerende foto’s van eigen tuinen. Water, de vijver met zijn bewoners en natuurlijk ook vogels, vlinders en paddenstoelen.
We willen graag opnieuw zo’n avond organiseren en vragen daarvoor jullie inbreng.Wie wil een serie foto’s of een kort filmpje laten zien.
Het mag van alles zijn, als het maar iets met de natuur of met groeien en bloeien te maken heeft.
Meestal heb je zelf foto’s die je niet op de lezingen ziet. Dat is nou juist zo aantrekkelijk.
Soms spreekt een foto voor zich, maar je kunt hem ook voorzien van een toelichting of een kort verhaaltje.
De presentatie mag maximaal 10 minuten duren.

Geef je op bij:
Ypie Terpstra: yterpstra(at)ziggo.nl
Vermeld daarbij ook je onderwerp zodat we een zo gevarieerd mogelijke avond kunnen samenstellen.

 Een laptop, beamer en scherm zijn aanwezig. Je hoeft alleen een USB-stick met je beeldmateriaal op de avond zelf mee te brengen.