Hoogeveen/de Wolden

Klimaatvriendelijk tuinieren in 2022

Iedere maand kiezen we een thema uit onderstaande lijst. We willen als Groei & Bloei uitgebreid stilstaan bij dit onderwerp.

Klimaatvriendelijk tuinieren, doen we allemaal mee? We kunnen er niet omheen, het klimaat houdt ons allemaal bezig. Te droog, te nat, grote temperatuurschommelingen, een stijgende CO2 uitstoot, overstromingen en andere milieurampen, we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. We moeten duidelijk zorgzamer omgaan met onze leefomgeving. Als fervent tuinliefhebber en Groei & Bloei lid gaan we al veel langer respectvol om met het milieu en passen we het toe in onze tuin. Een stap verder gaan kan altijd nog en anderen er op aanspreken mag allang geen taboe meer zijn. Maar kunnen we nog beter? Groei & Bloei ondersteunt alvast voluit volgende acties:

Zorg voor minder betegeling in de tuin: al vele jaren steunen we de actie Tegel eruit, plant erin. Te veel betegeling zorgt niet alleen voor extra opname van warmte en dus temperatuurstijging maar ook wordt het regenwater zo snel afgevoerd en kan onvoldoende in de bodem doordringen.

Maak uw eigen compost: in de natuur wordt alle afgevallen blad en plantendelen gerecycleerd tot waardevolle compost, composteer dus zelf uw tuinafval.

Plant een (extra) boom: bomen zorgen voor schaduw en afkoeling en nemen CO2 op. Heb je al bomen in de tuin? Geef dan eens een boom als origineel geschenk cadeau.

Wees spaarzaam met water: water wordt een steeds kostbaarder goed; gebruik het dus spaarzaam in de tuin. Vang zoveel mogelijk regenwater op en kies voor planten die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden in uw tuin.

Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting en steun zo de biodiversiteit: kies in uw tuin voor een gevarieerd aanbod van struiken, bomen, vaste planten en eenjarigen die veel nectar dragen en laat ook een hoekje in de tuin verwilderen

Uw gazon anders: uw gazon keurig onderhouden kost tijd en geld (bemesting, maaisel, bestrijding en maaibeurten) vorm een deel om tot bloemenweide of maai minder.

Koop lokaal gekweekte bloemen, planten, fruit en groenten: in eigen land moeten de gekweekte producten aan strenge eisen voldoen. Geïmporteerde producten hebben niet alleen een lange transportroute achter de rug maar worden ook dikwijls behandeld met hier te lande al lang verboden middelen. Als het kan kweek dan zelf uw groenten, fruit of snijbloemen.

Vervang oude tuinmachines: koop energiezuinige, stillere en accu-aangedreven apparaten en beperk zo het gebruik van benzine aangedreven lawaaierige toestellen.

Beperk het gebruik van turf: tuinturf houdt het water vast en zorgt voor verzuring van de grond. De veengebieden waar turf gewonnen wordt nemen enorm veel CO² op en verdwijnen in ijl tempo. Er zijn voldoende alternatieven in de markt zoals potgrond van kokosvezel of gecomposteerde bladeren. 

Minder het gebruik van bestrijdingsmiddelen: heel wat insecticiden en pesticiden zijn al terecht verboden wegens de gezondheidsrisico’s. Gebruik ook de bio- en ecoproducten met de nodige omzichtigheid. In de natuur is ook niet alles perfect en niet voor elk aangetast blaadje moet er gespoten worden