Hoogeveen/de Wolden

Waterplanten deel 2: Zuurstofplanten.

In de maand november heb ik inleidend verteld over waterplanten in het algemeen. Ik heb uitgelegd dat er grofweg vier groepen zijn, namelijk:
1.    Zuurstofplanten
2.    Drijfplanten
3.    Lelieachtigen
4.    Moerasplanten/oeverplanten
Deze maand ga ik wat dieper in op de zuurstofplanten. Misschien kun je de Zoekkaart van de vorige maand er nog even bij pakken.
Zuurstofplanten leven voornamelijk onder water. Ze houden het water helder, want ze nemen alle aanwezige voedingstoffen uit het water op. Zouden deze planten er niet zijn, dan had het water erg veel last van algengroei. 
Zoals ik eerder al heb uitgelegd, zorgen deze planten voor de productie van zuurstof. Dit is van belang voor de vissen en de bacteriën in het water.
Het bijzondere van de zuurstofplanten is dat zij de zuurstof rechtstreeks aan het water afgeven.
In tegenstelling met de andere waterplanten, die de zuurstof in de atmosfeer afgeven.
Ze groeien helemaal onder water en nemen al hun voedingsstoffen en CO2 direct op uit het water.
Zuurstofplanten vormen nauwelijks wortels. De opname van voedingsstoffen vindt plaats via het blad. 
Belangrijk voor de zuurstofplanten is dat ze groeien in hard water. Anders gaan ze dood en krijg je dus veel algengroei.
Je begrijpt dat ik voor de herkenning van deze planten en voor het kijkplezier niet de mooiste plaatjes kan laten zien. Die komen in de volgende maanden weer bij andere plantensoorten.
De zuurstofplanten hebben vooral een heel belangrijke functie voor het behoud van gezond, helder water en daarom vind ik ze wel het benoemen waard.
Zuurstofplanten zijn bijvoorbeeld:
•    Fonteinkruid
•    Waterranonkel
•    Watercrassula
•    Waterviolier
•    Krabbenscheer

De volgende maand zal het over de Drijfplanten gaan.
BG