Hoogeveen/de Wolden

De Eindeloze Prairies van Noord Amerika

27 oktober 2022

In deze lezing neem ik u mee naar Noord-Amerika, naar de Tallgrass Prairie van het Midden-Westen. Ooit strekte deze zich uit als een aaneengesloten noord-zuid gordel van Canada tot diep in Texas. Duizenden kilometers met een ongekende biodiversiteit, wuivende hellingen met Indian Grass en Big Bluestem met daartussen een weelde aan bloemen als de Tradescantia, Echinacea, Rudbeccia, Liatris en niet te vergeten de vele soorten zonnebloemen (Helianthus). Veel van onze tuinplanten zijn rechtstreeks afkomstig van de prairie. De prairie kent drie zônes: in het oosten de vochtige prairie met de overgang van grasland naar bosrijkere gebieden en in het westen (richting de Rockey Mountains) de droge en onvruchtbare prairie met korte grassoorten. Tussen deze twee biotopen treffen we de Tallgrass Prairie aan. In de laatste twee eeuwen is veel prairiegebied bewoond geraakt en ten behoeve van landbouw en veeteelt in cultuur gebracht. In vergelijk met de oorspronkelijke oppervlakte van de tallgrassprairie is er nog maar weinig over, maar dat ‘weinig’ beslaat soms toch een oppervalkte van half Nederland. Het centrum van de Tallgrassprairie is het noorwesten van de staat Missouri en het oosten van de staat Kansas. Kansas City, de hoofdstad van Missouri, ligt dan ook voor een deel in de staat Kansas. Veel kleine zijrivieren van de machtige Missouri River kenmerken het prairielandschap. In vochtige prairiedalen domineren loofbomen als de Bur Oak en de Ohio Buckeye (een kastanjeboom). Het boeiende plantenleven lokt insecten aan. Vlinders als de Monarch zijn een bekende verschijning op de prairie. Insecten lokken weer vogels aan en broedende vogels trekken diverse roofdieren aan…..  zo is de natuurlijke kringloop weer in orde. Wat er van de prairie over is wordt beschermd en ook worden landbouwgebieden aan de natuur terug gegeven om uiteindelijk weer prairie te worden. De Bison is in kleine aantallen hier en daar terug van weggeweest. Het klimaat van het Midden-Westen is hard, zomers met temperaturen tot boven de 40° C en ’s winters is minus 20° C geen uitzondering. De prairieplanten zijn bestand tegen deze omstandigheden, ze wortelen heel diep (sommige soorten zelfs tot meer dan 3 meter). Door de grote hoeveelheid planten die zaden vormen zorgt de prairie ook in winter voor voedsel. Vogels en zoogdieren vinden beschutting in de dalen en zoeken zaden op de prairie, reptielen zijn in winterrust onder omgevallen bomen of andere natuurlijke beschutting. Door meerdere bezoeken aan deze gebieden te brengen is een breed beeld ontstaan van flora en fauna van de prairie in alle seizoenen.

Al deze pracht is samengevat in een fotoboek met de titel ‘Bleu Skies over the Prairie’ (ISBN/EAN 978-9491747-00-7). Het boek is verschenen in januari 2013 en te koop in de boekhandel of bij de fotograaf Philip Friskorn.