Hoogeveen/de Wolden

Collage Riet

Fotocollage met als Thema Riet. Ook al kom je niet bij elkaar toch kun je als fotgroep iets moois neerzetten.