Hoogeveen/de Wolden

Prachtige bloemstukken, gemaakt door de bloemschikgroepen