Hoogeveen/de Wolden

Wandeling Zevenberg door Erwin Hooge van Begraafplaatsbeheer.

Woensdag 7 juni 2023 van 19.30 tot 21.00 uur. Bij erg slecht weer uitwijkmogelijkheid naar 14 juni.
Start: Begraafplaats Zevenberg, Fluitenbergseweg 30a in Fluitenberg

De begraafplaats Zevenberg is ontworpen door de architect Bruno Doedens, deze kwam onlangs nog in het nieuws als initiatiefnemer van het wandelende bos in Leeuwarden.

Bij de begraafplaats Zevenberg is gaandeweg de ontwerpfase gekozen voor een begroeiing met inheemse kruiden en grassen, welke op een extensieve wijze beheerd worden. Bij de aanleg zijn er aanpassingen in de grond gedaan om een gevarieerde begroeiing te creëren. Het resultaat is een begraafplaats waar zowel kalk minnende planten als  hei schrale planten naast elkaar floreren.

De inspiratie van de ontwerper kwam uit een Drents heideveld. Een wuivend landschap. De variant die we gekozen hebben bleek de best haalbare, en dit lijkt ook goed uit te pakken.

Kosten: €3,50 p.p.
Opgeven bij: Ypie terpstra: email: yterpstra(at)ziggo.nl