Hoogeveen/de Wolden

Disclaimer

Alle informatie op de website van Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden is alleen geschikt voor informatieve doeleinden.

Het gebruik of toepassen van informatie op de website van Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Wij geven op deze website alleen algemene informatie, die we uiteraard met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld. Inhoudelijk betekent dit echter dat wij geen garantie kunnen geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er vermeld is.

Het staat Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder moment te wijzigen, dan wel de website te sluiten. Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

De externe links op deze site worden aangeboden voor uw gebruiksgemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze externe sites.

Niets uit de tekst of van de afbeeldingen die op de website van Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden te vinden zijn, dan wel de vormgeving van de website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: groei.bloei.hoogeveen(at)outlook.com