Hoogeveen/de Wolden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste groenliefhebbers die ons willen ondersteunen bij bepaalde taken.

Het is lastig voor verenigingen om bestuursleden te vinden. Dat geldt ook voor de afdelingen van Groei & Bloei. Sommige afdelingen hebben zich daardoor moeten opheffen, terwijl er wel voldoende leden en activiteiten waren. Dat is zo jammer en het laatste wat wij willen! De werkzaamheden van een bestuur, zoals van G&B, bestaan uit verschillende onderdelen. Het is heel goed mogelijk om die taken te verlichten en uit te diepen door te werken met bestuur-ondersteuners. Officieel maak je dan geen deel uit van het bestuur, maar draag je bij aan een onderdeel waar je enthousiast over bent en/of kennis van hebt. Je wordt gekoppeld aan een bestuurslid, zodat je onderdeel bent van het geheel en er een goede communicatie is. 
Een mooi voorbeeld hiervan is Bea Gorter. Zij is begonnen als bestuur-ondersteuner voor extra activiteiten en workshops. Daardoor konden we ons pakket aan leuke en leerzame excursies uitbreiden. Deze samenwerking liep zo goed dat Bea bestuurslid is geworden en nu, naast de excursies, en Catja ondersteunt bij haar penningmeesterschap. Je kunt ook denken aan verschillende werkgroepen die zelfstandig functioneren, maar wel onder het bestuur vallen. Zo hebben we nu een tuingroep, een fotogroep en bloemschikgroepen. 
Wat is het voordeel van een bestuur-ondersteuner?
Voor jezelf betekent het dat je bijdraagt aan ‘de club’ op onderdelen die je zelf leuk vindt, zonder de verantwoordelijkheid voor het geheel te dragen. Je kunt veel werkzaamheden doen in een bepaald deel van het jaar, als je niet teveel gebonden wilt zijn.
Voor het bestuur betekent het dat de taken lichter worden of dat wij meer activiteiten kunnen aanbieden. Want we willen een attractieve en levendige club zijn en blijven, waarbij men zich graag aansluit. Op alle bestuurstaken is bestuur-ondersteuning mogelijk. In ons programmaboekje vind je deze taken op pagina twee. 
Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de website, Facebook en Instagram, de Nieuwsflits, ledenadministratie, lezingen, ‘Open Tuinen’, bloemschikken, wandelingen en excursies en workshops. Het aantrekken van jongere leden is ook een mooi en belangrijk item.
Lijkt het je wat, neem dan contact met één van ons op voor een verkennend gesprek. 
Je kunt ook op onze ledenavonden contact zoeken met één van de bestuursleden. Wij zouden het fijn vinden! Uiteraard kan dat ook telefonisch of ook per mail: groei.bloei.hoogeveen(at)outlook.com