Hoogeveen/de Wolden

Zomeractie van Groei & Bloei 2021

Speciale zomeraanbieding:

Aangemeld door afdeling: .........................................................................................................................

Ik word lid van Groei & Bloei en ontvang de speciale actiekorting op mijn lidmaatschap van 2021
(tot en met 31 december 2021, daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend per kalenderjaar verlengd).
Mijn welkomstcadeau is het meest recente nummer en een fraaie Metallo snoeizaag
met handige holster (adviesprijs € 43,80).
Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, mag u in 2020 geen lid zijn geweest.

 • Een lidmaatschap op Groei & Bloei betekent lid zijn van de landelijke vereniging.
 • Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen.
 • Op vertoon van de ledenpas ontvang je aantrekkelijke kortingen bij verschillende kwekers, tuinen of parken en groen evenementen.
 • Als lid van Groei & Bloei ontvang je 10x per jaar het tijdschrift Groei & Bloei thuis en lees je het tijdschrift digitaal op je tablet of computer. De edities januari/februari en juli/augustus zijn gecombineerde nummers.

 

Naam                            : ............................................................................................................  (M / V)

Adres                            : ........................................................................................................................

Postcode / plaats          : ........................................................................................................................

Geboortedatum            :........................................................................................................ (niet verplicht)

Telefoonnummer          : ....................................................................................................... (niet verplicht)

E-mail                           : .................................................................................................  (voor mijngroei.nl)

Ik word lid bij afdeling   : ........................................................................................................................

(U wordt automatisch ingedeeld bij de afdeling in uw woonomgeving, tenzij hier een andere voorkeur wordt vermeld)

Ik word lid van Groei & Bloei en betaal (aankruisen wat van toepassing is):

 1. vanaf hetjuli/augustusnummer van 2021de speciale actieprijs van € 27,95 (normaal € 37,-).
  Ik krijg het juninummer gratis mee en het geschenk wordt nagestuurd.                    (Admin: RA154 KK95 TL5)
 2. vanaf hetseptembernummer van 2021de speciale actieprijs van € 17,95 (normaal € 29,-).
  Ik krijg het juli/augustusnummer gratis mee en het geschenk wordt nagestuurd.         (Admin: RA154 KK96 TL4)
 3. vanaf hetoktobernummer van 2021de speciale actieprijs van € 12,95 (normaal € 22,-).
  Ik krijg het septembernummer gratis mee en het geschenk wordt nagestuurd.             (Admin: RA154 KK97 TL3)

Ik betaal middels een automatische incasso en machtig daartoe Groei & Bloei het verschuldigde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

IBAN nummer :.........................................................................................................................................

Ik geef toestemming voor het zoveel als nodig verwerken van mijn persoonsgegevens door de landelijke en plaatselijke vereniging Groei & Bloei ten behoeve van de door hen ontplooide activiteiten. (Zie ook het privacy-statement op www.groei.nl/privacy-statement.) 
 

Datum :                                                            Handtekening :                                                            


N.B. :   Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds lid worden betaalt u alleen de contributie over de resterende maanden.
Opzeggingen dienen ons te bereiken voor 1 oktober van het lopende jaar. Dit kunt u ook nalezen in het colofon van het tijdschrift.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de condities voor het lidmaatschap.

Actietarieven Zomeractie

20 mei t/m 30 juni

 • meegeven: juni nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 27,95 (normaal € 37 voor juli-december)

1 juli t/m 18 augustus

 • meegeven: juli/augustus nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 17,95 (normaal € 29 voor september-december)

19 augustus t/m 15 september

 • meegeven: september nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 12,95 (normaal € 22 voor oktober-december)

Actietarieven Zomeractie

20 mei t/m 30 juni

 • meegeven: juni nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 27,95 (normaal € 37 voor juli-december)

1 juli t/m 18 augustus

 • meegeven: juli/augustus nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 17,95 (normaal € 29 voor september-december)

19 augustus t/m 15 september

 • meegeven: september nummer
 • nagezonden: welkomstcadeau Metallo snoeizaag met holster
 • speciale actieprijs: € 12,95 (normaal € 22 voor oktober-december)