Hoogeveen/de Wolden

Lid worden van Groei & Bloei

Als u lid wilt worden van Groei & Bloei Neem dan contact op met Marry van de Kamp: email: rmvandekamp(at)versatel.nl
Hieronder zie je een inschrijfformulier, deze gegevens hebben wij nodig om een lidmaatschap te kunnen activeren.
Hartelijk dank.

 

Aangemeld door afdeling: .........................................................................................................................

 

Speciale voorjaarsaanbieding:

Ik word lid van Groei & Bloei en ontvang de speciale actiekorting op mijn lidmaatschap voor 2021
(tot en met 31 december 2021, daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend per kalenderjaar verlengd).
Mijn welkomstcadeau is het meest recente nummer en de

ergonomische Felco 14 snoeischaar t.w.v. € 52,-.
Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, mag u in 2020 geen lid zijn geweest.

 • Een lidmaatschap op Groei & Bloei betekent lid zijn van de landelijke vereniging.
 • Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen.
 • Op vertoon van de ledenpas ontvang je aantrekkelijke kortingen bij verschillende kwekers, tuinen of parken en groen evenementen.
 • Als lid van Groei & Bloei ontvang je 10x per jaar het tijdschrift Groei & Bloei thuis en lees je het tijdschrift digitaal op je tablet of computer. De edities januari/februari en juli/augustus zijn gecombineerde nummers.

 

Naam                            : ............................................................................................................  (M / V)

Adres                            : ........................................................................................................................

Postcode / plaats          : ........................................................................................................................

Geboortedatum            :........................................................................................................ (niet verplicht)

Telefoonnummer          : ....................................................................................................... (niet verplicht)

E-mail                           : .................................................................................................  (voor mijngroei.nl)

Ik word lid bij afdeling   : ........................................................................................................................

(U wordt automatisch ingedeeld bij de afdeling in uw woonomgeving, tenzij hier een andere voorkeur wordt vermeld)

 

Ik word lid van Groei & Bloei en betaal (aankruisen wat van toepassing is):

 1. vanaf hetaprilnummer van 2021 de speciale actieprijs van € 43,95 (normaal € 59,-).
  Mijn welkomstcadeau wordt zo snel mogelijk naar mijn adres opgestuurd.                 (Admin: RA85 KK92 TL8)
 2. vanaf hetmeinummer van 2021de speciale actieprijs van € 38,95 (normaal € 52,-).
  Mijn welkomstcadeau wordt zo snel mogelijk naar mijn adres opgestuurd.                      (Admin: RA85 KK93 TL7)
 3. vanaf hetjuninummer van 2021de speciale actieprijs van € 32,95 (normaal € 44,-).
  Mijn welkomstcadeau wordt zo snel mogelijk naar mijn adres opgestuurd.                      (Admin: RA85 KK94 TL6)

 

Ik betaal middels een automatische incasso en machtig daartoe Groei & Bloei het verschuldigde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

 

IBAN nummer :.........................................................................................................................................

Ik geef toestemming voor het zoveel als nodig verwerken van mijn persoonsgegevens door de landelijke en plaatselijke vereniging Groei & Bloei ten behoeve van de door hen ontplooide activiteiten. (Zie ook het privacy-statement op www.groei.nl/privacy-statement.) 

 

Datum :                                                            Handtekening :                                                            

 

N.B. :   Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds lid worden betaalt u alleen de contributie over de resterende maanden.
Opzeggingen dienen ons te bereiken voor 1 oktober van het lopende jaar. Dit kunt u ook nalezen in het colofon van het tijdschrift.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de condities voor het lidmaatschap.