Hoogeveen/de Wolden

Opgave lezingen en wandelingen

Lezingen en wandelingen

We hebben een rijk gevuld programma voor het jaar 2021-2022. Alle activiteiten worden op een veilige manier aangeboden, daar hebben wij ook jullie hulp bij nodig. Voor iedere activiteit moet je je opgeven. Eenvoudig via de mail dan hebben wij alle gegevens. Schroom niet om lezingen alvast, vast te leggen want vol is vol ook al hebben wij grotere ruimten gereserveerd. Kun je achteraf toch niet, een mailtje en alles is weer geregeld.

Voor lezingen en wandelingen opgeven bij:
Ypie Terpstra: email: yterpstra(at)ziggo.nl Via de mail krijgen we de juiste gegevens die nodig zijn om alles te kunnen registreren.

Handleiding voor gebruikers en bezoekers  van het Herman Bavinckhuis

U bent bij ons als bezoeker van het Herman Bavinckhuis van harte welkom, ook in Corona-tijd. 
Wel vragen we u enkele regels na te leven, waarvan de belangrijkste zijn:
U gaat nu weer naar huis als u hoest of niest, keelpijn hebt en/of koorts heeft!
Verder houdt u 1,5 mtr afstand tot de andere bezoekers en desinfecteert uw handen bij het naar binnen- en buitengaan van het Herman Bavinckhuis. Eenmaal binnen houdt u zich aan de aanwijzingen van de koster, de regisseurs en andere medewerkers van het Herman Bavinck-huis.

Verder geldt het volgende:
1.    Bij kleine groepen registreert u zich bij binnenkomst persoonlijk (naam en telefoonnum-mer). Bij grotere groepen (>15 personen) is persoonlijke registratie niet nodig, maar overhandigt de eerstverantwoordelijke van deze groep een registratielijst aan de koster, met daarop de namen en telefoonnummers van alle bezoekers.

2.    U kunt geen gebruik maken van de garderoberuimte en kapstokken. U neemt uw jas mee naar binnen en legt deze over een vrije stoel of bank naast u. Natte paraplu’s kunt in de paraplubak in de hal neerzetten.

3.    Toiletbezoek is toegestaan. Er kan steeds maar één persoon gebruikmaken van de ruimten van het damestoilet en één persoon van de ruimten van het herentoilet. Als u tijdens een bijeenkomst naar het toilet gaat, zorg dan voor voldoende afstand tot andere bezoekers. Vraag eventueel of zij van hun plaats willen opstaan, zodat de u hen op gepaste afstand kunt passeren.

4.    Iedere zaal heeft eigen regels, looprichting, inrichting, etc. De koster (of een andere me-dewerker) legt u van tevoren uit wat er van u verwacht wordt tijdens uw verblijf in het ge-bouw. Houd u aan zijn/haar aanwijzingen!

5.    Bij binnenkomst haalt u koffie/thee aan het buffet (denk aan 1,5 mtr onderlinge afstand) en loopt u direct door naar uw zaal. Een 2e kop koffie/thee kan (als dit vooraf is overlegd met de koster) afgehaald worden bij het buffet, waarna u weer direct terugloopt naar uw eigen zaal.

6.    Het afrekenen van de koffie/thee gebeurt zoveel als mogelijk op rekening. Alleen als dit niet mogelijk is, kunt u het benodigde geld contant op een schaal leggen. De prijs voor koffie en thee is € 1,40. Hierbij wordt geen wisselgeld teruggegeven. Indien er op de schaal voldoende munten liggen, kunt u het exacte wisselgeld zelf terugnemen.