Hoogeveen/de Wolden

Groei & Bloei, 150 jaar, Gardenista en de Floriade in 2022

Groei & Bloei in 2022.

Groei & Bloei heeft in 2022 wat te vieren. Allereerst:

Het 150 jarig bestaan
Gardenista op de buitenplaats den Alerdinck van 22 mei tot 29 mei
Onze aanwezigheid op de Floriade in  Almere  van 14 april tot 9 oktober.

Groei & Bloei:

De vereniging G&B kwam voort uit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van Tuinbouw en Plantkunde (KMTP). De KMTP werd opgericht door landgoedeigenaren, kwekers en handelaren in bloemen en planten in 1872. Doelstelling was de kennis van tuinbouw en plantkunde te bevorderen, evenals het vergroten van de kennis en de algemene belangstelling op het gebied van leefmilieu en de flora. Sinds 1980 is destijds koningin nu prinses Beatrix beschermvrouwe van Groei & Bloei.
De belangstelling voor tuinen wordt gedeeld via activiteiten in de vorm van lezingen, workshops en excursies.